Vrijwillig coördinator Thuisadministratie – Humanitas – Heerlen

 • Heerlen

Humanitas

Binnen de afdeling zijn vrijwillige coördinatoren actief, die ondersteund worden door het afdelingsbestuur en/of de MA consulent van het district.

Taakomschrijving:

De coördinator werft en selecteert deelnemers en vrijwilligers, zorgt voor een training en koppelt vrijwilligers aan deelnemers. Hij organiseert intervisie- en terugkombijeenkomsten, bewaakt het voortgangsproces en rapporteert regelmatig aan het afdelingsbestuur over de voortgang van de trajecten. Voorts vertaalt hij de waarden van Humanitas in praktisch handelen en handelt in overeenstemming met de eisen van het vrijwilligersbeleid ( VOG en training ). De coördinator heeft een HBO-niveau en enige ervaring met financiële administratie.

Hij kan verbinden en motiveren en heeft bij voorkeur levenservaring. Een vrijwillig coördinator wordt gevraagd om zich voor minimaal een jaar te binden aan het project en gemiddeld 8 uur per week aan TA te willen besteden.

Iedere coördinator zal zich committeren aan de vastgelegde werkprocessen alsook aan de normen en waarden van Humanitas.

Werkzaamheden verricht door de coördinator:

 • Deelname aan het wekelijks casusoverleg
 • Registratie van deelnemers
 • Uitvoeren van intakegesprek bij nieuwe deelnemers
 • Alloceren van vrijwilliger en voorstellen aan de deelnemer
 • Werven van nieuwe vrijwilligers
 • Trainen van vrijwilligers
 • Voortgangsgespreken houden met vrijwilligers
 • (Mede)-organiseren van bijeenkomsten
 • Frequent overleg met collega coördinatoren en bestuur

Wat verwachten wij?

 • HBO-werk- en -denkniveau
 • Coachende stijl van leidinggeven
 • Goed kunnen samenwerken en veelvuldig (informeel) overleggen met het team
 • Affiniteit met welzijnswerk, maatschappelijk werk
 • Elementaire kennis van wetgeving op het gebied van sociale zekerheid en schuldhulpverlening
 • Bereid zijn om gemiddeld 8 uur per week in het coördinatorschap te investeren.
 • Flexibel zijn in het spreiden van de werkzaamheden over de week.
 • Dat u zich voor minimaal één jaar verbindt.

Wat bieden wij?

 • Een vrijwillige functie binnen een landelijk actieve organisatie, die een breed scala aan maatschappelijke activiteiten ontplooit.
 • De mogelijkheid gratis lid te worden van Humanitas.
 • De training van vrijwillig coördinatorschap van vier dagdelen verzorgd door de Humanitas Academie
 • Gratis deelname aan de overige trainingen van de Humanitas Academie (ook reiskosten worden vergoed)
 • Declaratie van reiskosten en andere kosten
 • Een enthousiast team Thuisadministratie, dat snel inspeelt op ontwikkelingen in de materie en het werkveld en hiertoe ideeën aandraagt

 

 

Lees hier meer

Deel deze vacature: