schoolleider voor vrijeschool Helianthus – Stichting Pallas – Heerlen

Stichting Pallas

Vrije School Helianthus

Leerkrachten zetten zich met hart en ziel in en zijn trots op het pedagogisch klimaat van de school.

Helianthus is erop gericht dat elk kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Dit onderwijskundige en pedagogische streven is zichtbaar in de hele school.

Het vrijeschoolonderwijs daagt leraren en kinderen uit het beste uit zichzelf te halen. Uitdaging en inspiratie zijn kernbegrippen. Doel is dat de kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

 De Vrije School Helianthus is een algemeen bijzondere school die openstaat voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst, sekse, huidskleur, nationaliteit of milieu. 

Er blijkt onder ouders een toenemende belangstelling te zijn voor het vrijeschoolonderwijs.

In 2020 groeide de school uit haar jasje en werd er een tweede locatie aan de Heerlerbaan geopend. De school heeft op dit moment 5 kleuterklassen en 9 onderbouwklassen (groep 1 t/m 6). Mogelijk ontwikkelt de school zich door naar een school met een dubbele stroom.

Leerlingen zijn afkomstig uit de wijde omgeving van Heerlen. De kinderen zijn afkomstig uit o.a. Brunssum, Nuth, Heerlen, Kerkrade, Simpelveld, Schinveld en Voerendaal. Helianthus telt nu 311 leerlingen. 

Het bevoegde gezag van de school ligt bij het bestuur van Stichting Pallas. Stichting Pallas bestaat uit vrijescholen voor basisonderwijs in Limburg, Brabant en Gelderland.

Vanwege het vertrek van de huidige schoolleider is Vrije School Helianthus op zoek naar een: 

Ervaren, verbindende en toegankelijke schoolleider (0,8 – 1 fte).

DE SCHOOLLEIDER  

Jij, als nieuwe schoolleider weet samen met het team de langere termijnvisie en de school te ontwikkelen. Je bent in staat om een heldere gezamenlijke visie te formuleren, anderen daar enthousiast voor te maken en regie te houden op de ingeslagen koers. Je geeft op transparante wijze en vanuit vertrouwen leiding aan de medewerkers. Je inspireert het team, bent toegankelijk en zichtbaar in de school en daarbuiten. Je bent mensgericht en verbindend, maar ook in staat mensen aan te spreken en aan afspraken te houden. Indien de situatie daarom vraagt ben je in staat om daadkrachtig te handelen. Je bent het boegbeeld van de school en weet met jouw verbindende kwaliteiten een veilig en prettig klimaat te creëren voor leerlingen, medewerkers en ouders. Je bouwt aan duurzame relaties met de omgeving en weet met jouw communicatieve vaardigheden, energie en doortastendheid de school breed op de kaart te zetten. 

Jij, als schoolleider: 

 • Bent integraal verantwoordelijk voor de overall aansturing en ontwikkeling van de groeiende school, ook voor wat betreft huisvestingsontwikkeling. 
 • Profileert de school vanuit haar bijzondere positie als vrije school naar buiten. Je bent in dit kader goed in netwerkontwikkeling en beschikt over een politieke antenne.
 • Bent aanspreekbaar voor leerlingen en ouders en andere belanghebbenden. 
 • Draagt bij aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het brede, bovenschoolse schoolbeleid. 
 • Wij vragen: 

 • Affiniteit met het antroposofisch gedachtengoed en bereid je dit eigen te maken.
 • Ervaring als schoolleider in het primair onderwijs en bij voorkeur heb je zelf ook voor de klas gestaan. 
 • Situationeel leiderschap, afgestemd op de persoon en de situatie.
 • Beschikken over mensgerichte en verbindende leiderschapskwaliteiten. Je bent zichtbaar, transparant en waarachtig en weet ook zelf hulpvragen te stellen.
 • Wij bieden: 

 • Een functie op een school die groeiende is, met een eigen signatuur en waar we trots zijn op ons pedagogisch klimaat. 
 • Werken in een bevlogen, betrokken team met zeer vakvolwassen maar ook nog niet zo ervaren leerkrachten. 
 • Een prettige samenwerking met het bestuur en collega-schoolleiders. 
 • Een omgeving met betrokken ouders die graag hun steentje bijdragen. 
 • Salariëring volgt CAO PO, schaal D12. 
 • PROCEDURE 

  Rieken & Oomen begeleidt de werving en selectie in de persoon van Peter van den Berg, senior adviseur. Hij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten en presenteert geschikte kandidaten aan de Benoemingsadviescommissie. Daarna vinden er gesprekken plaats met de benoemingsadviescommissie en tot slot een klikgesprek met de bestuurder. 

  INTERESSE?  

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: