Universitair Docent / Docent / Docent-Onderzoeker Gegevensbeschermings- & Privacyrecht – Open Universiteit (OU) – Heerlen

Open Universiteit (OU)

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die de sectie gegevensbescherming en privacyrecht wil komen versterken.

De vacature staat open voor iemand die wil solliciteren als:

 • Docent: u heeft dan geen onderzoeksverplichting en de arbeidsovereenkomst is volledig op het onderwijs gericht.
 • Docent/onderzoeker: naast het onderwijs wordt het eerste jaar van de arbeidsovereenkomst ook gebruikt om in samenspraak met de hoogleraar een onderzoeksvoorstel te schrijven voor een promotie-traject. U combineert onderwijs met promoveren.
 • Universitair docent: u combineert onderzoek en onderwijs. Hiervoor is een afgeronde promotie noodzakelijk of aanstaande, bij voorkeur op het gebied van gegevensbescherming of privacyrecht of een aanpalend rechtsgebied.
 • Als (universitair) docent(/onderzoeker) komt u te werken in de sectie Gegevensbescherming en Privacyrecht. Deze sectie is onderdeel van de afdeling Privaatrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid en bestaat uit twee hoogleraren, twee UD’s (waar een derde U(H)D binnenkort bijkomt) en drie docenten die met name in de praktijk werken en een andere (voltijds) promovendus. Ook wordt momenteel voor nog een voltijds promovendus geworven, zie . Daarnaast worden de buitenpromovendi actief betrokken bij de sectie alsmede onze student-assistent(en).

  We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die wil meebouwen aan deze jonge en enthousiaste onderzoeksgroep en ons onderwijsprogramma op het gebied van het dynamische en maatschappelijk belangrijke privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Daarbij werken we samen met collega’s uit verschillende rechtsgebieden en uit andere faculteiten, zoals specialisten in artificiële intelligentie of data science van de faculteit Bètawetenschappen.

  Als docent verzorgt u (vooral online) onderwijs aan master studenten op het gebied van het privacy- en gegevensbechermingsrecht, in het bijzonder op het gebied van de (U)AVG en ePrivacyregelgeving.

  Als universitair docent/docent onderzoeker wordt u tevens actief betrokken bij het (door)ontwikkelen van cursussen in dit rechtsgebied. Tevens wordt u gevraagd masterscripties te begeleiden. Ook verzorgt de sectie in beperkte mate onderwijs op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht in de bachelor en tevens contractonderwijs waarbij wordt verwacht dat u daar ook aan bijdraagt.

  Daarnaast verricht u zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht,uitmondend in wetenschappelijke publicaties. Dit geldt niet wanneer u de positie als docent invult.

  Specificaties

 • 30.4—38 uur per week
 • max. €6737 per maand
 • Heerlen
 • Open Universiteit (OU)

  Functie-eisen

  Van u verwachten we een afgeronde opleiding Rechtsgeleerdheid. U heeft aantoonbaar belangstelling voor en/of ervaring met het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Daarnaast heeft u affiniteit met vernieuwing in het wetenschappelijk afstandsonderwijs, in het bijzonder het gebruik van ICT.

  U bent resultaatgericht met een proactieve instelling. U zult onderdeel worden van een actieve sectie binnen de vakgroep privaatrecht en bent bereid daar een actieve bijdrage aan te leveren. U beschikt over het vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken. U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en u weet uw voorstellen op overtuigende manier te presenteren in het Nederlands en in het Engels.

  Voor de aanstelling als universitair docent is een (bijna) afgeronde promotie noodzakelijk, bij voorkeur op het gebied van gegevensbescherming of privacyrecht of een aanpalend rechtsgebied.

  Arbeidsvoorwaarden

  Dienstverband voor bepaalde tijd : voor de duur van 1 jaar of 18 maanden met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of verlenging (afhankelijk van de invulling).

  Salaris

  Het betreft een functie die afhankelijk van de uitkomst van de procedure wordt ingevuld op één n van de volgende drie wijzen:

  universitair docent: het betreft een tijdelijk functie voor de duur van 18 maanden met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid. Het salaris wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11/12 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 6.737,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

  docent/(onderzoeker): Het betreft bij beide opties een tijdelijke functie in beginsel voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging van 2 jaar met een optie tot onbepaalde tijd onder bepaalde voorwaarden in geval van de functie docent/onderzoeker. Het salaris wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 10 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.090,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

  Standplaats

  Je standplaats is Heerlen. Verwacht wordt dat je in de regel één keer per week in Heerlen aanwezig bent.

  Werkgever

  Open Universiteit

  Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen

  De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in negen vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren 17.000 studenten en werken meer dan 850 medewerkers. De OU heeft 16 studiecentra in Nederland en België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

  De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma’s met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

  Afdeling

  Faculteit Rechtswetenschappen

  De faculteit Rechtswetenschappen heeft zo’n honderd medewerkers en is ambitieus en innovatief. De lijnen zijn kort. Initiatief en doortastendheid worden op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën. De faculteit kent twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. De sectie Privacy & Gegevensbeschermingsrecht is onderdeel van de vakgroep Privaatrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

  De kern van het juridisch onderwijs van de faculteit Rechtswetenschappen bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B), diverse schakelprogramma’s en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & encyclopedie en Europees & internationaal recht). Daarnaast biedt de faculteit een masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht (LL.M) aan. Ook verzorgt de faculteit enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet.

  De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de OU heeft in de Keuzegids Universiteiten 2024 de kwaliteitszegel ‘2e plaats van beste universiteit van Nederland’ gekregen en de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid staat op de 1e plaats in de ranglijst van beste studies van deze studierichting.

  Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in beweging’ en neemt deel aan het multidisciplinaire onderzoeksprogramma van de OU ‘Innovating for Resilience’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie en rechtsantropologie) en rechtstheorie. In dat kader is het onderzoeksprogramma ‘Veilige Stad’ ontwikkeld dat in het nieuwe onderzoeksprogramma van de faculteit een prominente plaats heeft. Er zijn zo’n twaalf promovendi werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie, bijvoorbeeld met het NSCR en met de UvT in , en zijn verschillende medewerkers zeer actief in valorisatie en wetenschapscommunicatie.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: