Teamleider Ontwikkelsferen (Zorgwerk) – Doen Uitzendorganisatie BV – Heerlen

Doen Uitzendorganisatie BV

Wat ga je doen?

Onze opdrachtgever is op zoek naar een ervaren Teamleider (Zorgwerk) die het een uitdaging vinden om mee te bouwen aan een snelgroeiende organisatie in de publieke sector. Jouw kennis en ervaring draagt bij aan het ontwikkelen van mensen naar duurzaam regulier werk. Een betrokken teamleider met hart voor de ‘zaak’ (de mensen!) die houdt van dynamiek, een innovatieve omgeving en voldoende verbindend vermogen heeft om deze organisatie een stap verder te brengen.

De organisatie:
Onze opdrachtgever is een sterk maatschappelijk betrokken en dynamische organisatie. De afgelopen periode gegroeid naar circa mensen. Snelle groei vraagt om flexibiliteit van mensen om, als de situatie het vraagt, in te kunnen springen om een nieuw project met elkaar neer te zetten en tot uitvoering te brengen. Gedreven vanuit visie en betrokkenheid op het bijdragen aan de doelstellingen.

De richting is vastgesteld door het bestuur en het college van B&W en heeft zich gecommitteerd aan duidelijke en ambitieuze opdrachten binnen het werkbedrijf en ontwikkelbedrijf. Zonder ambitie immers geen beweging. Als teamleider maak je deel uit van het brede MT en val je direct onder de aansturing van de directie. Zij leggen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken graag zo laag mogelijk in de organisatie neer en kiest voor faciliterend en coachend management.

Ervaring en kennis die voor de teamleider van belang is:
– Een afgeronde opleiding op hbo-niveau met een voor ons relevante studierichting.
– Ervaring in een leidinggevende rol, bijvoorbeeld opgedaan binnen organisaties in het publieke domein, maar dat mag ook breder, zoals bedrijfsleven, zakelijke dienstverlening, etc.
– Ervaring met bedrijfsvoering, je kent de waarde van managementinformatie. Verantwoording van inzet van geld, tijd en middelen is voor jou vanzelfsprekend. Je houdt de organisatiedoelen voor ogen en overlegt tijdig met je team en leidinggevende wanneer je de gestelde doelen niet lijkt te halen.
– Als leidinggevende heb je ruime ervaring met het coachen en faciliterend aansturen van teams. Je hebt ervaring met teamdynamiek en weet relaties te leggen waardoor de inhoudelijke opgaves door de professionals uitgevoerd kunnen worden.
– Je bent bekend met projectmatig werken en werkt zonder de flexibiliteit uit het oog te verliezen en met oog voor de doelen van de organisatie; mensen ontwikkelen!

Persoonseigenschappen:
– Je bent integer, eerlijk en open.
– Je bent zowel verbindend als sturend.
– Je bent stressbestendig, hebt geduld en laat je niet ‘snel uit het veld slaan’.
– Je bent kritisch, opbouwend en staat zelf ook open voor andere meningen.
– Je kunt strategie vertalen naar uitvoering en uitvoering verbinden naar strategie.
– Je bent analytisch, oplossingsgericht en een daadkrachtige bouwer.
– Je respecteert de ander, communiceert duidelijk en helder.
– Je kunt omgaan met mensen met verschillende maatschappelijke en culturele achtergrond, diversiteit en sociaaleconomische status binnen de context vanuit een basis van gelijkwaardigheid.
– Je bent collegiaal, zoekt altijd de synergie, hebt geen groot ego.
– Je hebt lef en durf en staat voor je mening en visie en bent uitstekend in staat dit intern en extern te communiceren c.q. uit te dragen.
– Je bent in staat mensen te stimuleren en het maximale uit het functioneren te halen zonder dat je hiërarchisch leidinggevende bent. Met als doel de professionals zo goed als mogelijk te laten functioneren vanuit de samenwerking. Je bent onderdeel van het team.

Wij zijn op zoek naar een Teamleider Ontwikkelsferen (Zorgwerk)
In het ontwikkelbedrijf worden kandidaten uit de Participatiewet ontwikkeld op vak- en werknemersvaardigheden. Als teamleider faciliteer je een team (dat kan wisselen van samenstelling per opdracht) van ontwikkelcoaches, voormannen binnen één van de drie ontwikkelsferen: Vakwerk (techniek, bouw, groen); Dienstwerk (logistiek, toezicht, zakelijke dienstverlening); Zorgwerk (horeca, schoonmaak, zorg). Binnen de ontwikkelsferen is sprake van snelle groei en grote differentiatie in activiteiten, wat van iedereen flexibiliteit vraagt. Jij zorgt voor verbinding tussen de ontwikkelsferen. Samen met je collega’s teamleiders zorg je dat de opdracht gezamenlijk gerealiseerd wordt.

Je krijgt 20 wettelijke vakantiedagen, opbouw compensatie-uren is ook mogelijk bij een 40-urige werkweek.

Lees hier meer

Deel deze vacature: