Senior casemanager omgeving – koen. – Heerlen

koen.

Wat jij doet

 • Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van omgevingsvergunningaanvragen en toetst deze aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Wro, het Bouwbesluit, het bestemmingsplan en de bouwverordening.
 • Je voert gedetailleerde technische toetsingen en controles uit om te waarborgen dat de ingediende bouwplannen voldoen aan de geldende eisen en voorschriften.
 • Je beoordeelt complexe situaties waar vergunningsvrij bouwen van toepassing kan zijn en geeft hierover advies.
 • Je coördineert het volledige besluitvormingsproces met betrekking tot omgevingsvergunningen, inclusief afwijkingsprocedures en bijzondere procedures.
 • Je fungeert als belangrijk aanspreekpunt voor initiatiefnemers en biedt begeleiding en advies gedurende het volledige vergunningstraject.
 • Je hebt oog voor de onderlinge verbanden en belangen in complexe bouwprojecten en weet deze te doorgronden.
 • Je leidt overleggen met specialisten uit diverse disciplines, zowel intern als extern, om tegenstrijdige adviezen te stroomlijnen en tot weloverwogen beslissingen te komen.
 • Je bewaakt nauwlettend de voortgang en termijnen van vergunningstrajecten en stuurt bij waar nodig.
 • Je stelt juridisch waterdichte beschikkingen, correspondentie en rapportages op.
 • Je bepaalt leges en berekent bouwkosten conform de geldende wet- en regelgeving.
 • Je adviseert bij complexe bezwaar- en beroepsprocedures en zorgt voor een professionele afhandeling.
 • Je begeleidt en coacht junior en medior casemanagers binnen het vakgebied.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: