Promovendus ‘Articulating deterrence in data protection law’ – Open Universiteit (OU) – Heerlen

Open Universiteit (OU)

Je hebt tot taak het onder begeleiding van dr. René Mahieu (dagelijks begeleider) en prof. mr. Anna Berlee (promotor) schrijven van een proefschrift op het terrein van het gegevensbeschermingsrecht:‘Articulating deterrence in data protection law.’

Onderzoek:

De AVG beoogt het recht op bescherming van persoonsgegevens te waarborgen door middel van een systeem van strikte regels in combinatie met sterke handhaving via onder andere boetes die afschrikken. Echter, aangezien het concept van ‘afschrikken’ onderontwikkeld is gebleven, is het voor de praktijk en wetenschap niet duidelijk wat het opleggen van een afschrikwekkende boete concreet betekent. Dit onderzoeksproject bestudeert afschrikking in zowel nationaal als EU-gegevensbeschermingsrecht en het mededingingsrecht om te verduidelijken hoe afschrikking kan worden geïnterpreteerd in het gegevensbeschermingsrecht. Het project draagt daarmee bij aan het begrip en de oplossing van de handhavingsproblemen in het gegevensbeschermingsrecht.

De kandidaat komt te werken in de sectie Gegevensbescherming en Privacyrecht. Deze sectie is onderdeel van de afdeling Privaatrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid en bestaat uit twee hoogleraren, twee UD’s (waar een derde U(H)D binnenkort bijkomt) en drie docenten die met name in de praktijk werken en een andere voltijds promovendus. Daarnaast worden de buitenpromovendi eveneens actief betrokken bij de sectie alsmede onze student-assistent. We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die wil meebouwen aan deze jonge en enthousiaste onderzoeksgroep en ons onderwijsprogramma op het gebied van het dynamische en maatschappelijk belangrijke privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Daarbij werken we samen met collega’s uit verschillende rechtsgebieden en uit andere faculteiten, zoals specialisten in artificiële intelligentie of data science van de faculteit Bètawetenschappen. De kandidaat kan betrokken worden bij het verzorgen van (een deel van) een vak of de begeleiding van scriptie(s) in de nieuwe master Gegevensbescherming en Privacyrecht dat aansluit bij het onderwerp van de dissertatie. Van de kandidaat wordt verwacht dat zij of hij deelneemt aan (internationale) wetenschappelijke activiteiten en evenementen (congressen, workshops e.d.) en (ook) kan werken in het Engels.

Specificaties

 • max. 38 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Heerlen
 • Open Universiteit (OU)

  Functie-eisen

  Je bent afgestudeerd en bent in het bezit van een masterdiploma op het terrein van het recht (regulier of onderzoeksmaster). Bij voorkeur heb je een specialisatie op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht of aanpalende rechtsgebieden. Je hebt affiniteit met multidisciplinair werken en bent geïnteresseerd in recht & economie en/of rechtsfilosofie en/of criminologie. Je beschikt over aantoonbare wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten, bij voorkeur blijkend uit een wetenschappelijke publicatie of hoog gewaardeerde masterscriptie op het terrein. Je bent enthousiast en ambitieus als het gaat om het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Verder kun je zowel in teamverband als zelfstandig werken,beschik je over zeer goede communicatieve vaardigheden en kun je je onderzoek in zijn sociale context plaatsen en sociaal relevant maken. Je beschikt tevens over goede ICT-vaardigheden, bent resultaatgericht en hebt een proactieve instelling.

  Arbeidsvoorwaarden

  Dienstverband voor bepaalde tijd : voor de periode van 1 jaar. Bij een goede voortgang en goed functioneren wordt de arbeidsovereenkomst verlengd tot in totaal 4 jaar.

  Salaris

  Het salaris van de promovendus bedraagt € 2.770,= bruto per maand gedurende het eerste jaar, oplopend tot maximaal € 3.539,= bruto per maand gedurende het vierde jaar, gebaseerd op een volledige werkweek en conform de huidige salarisschalen volgens Bijlage A van de CAO van de Nederlandse Universiteiten.

  Standplaats

  Je standplaats is Heerlen. In overleg met je begeleiders wordt afgesproken wanneer je op welke locatie werkt: op de campus, op een van de studiecentra van de OU, of thuis.

  Werkgever

  Open Universiteit

  Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen

  De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in negen vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren 17.000 studenten en werken meer dan 850 medewerkers. De OU heeft 16 studiecentra in Nederland en België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

  De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma’s met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

  Afdeling

  Faculteit Rechtswetenschappen

  De faculteit Rechtswetenschappen heeft zo’n honderd medewerkers en is ambitieus en innovatief. De lijnen zijn kort. Initiatief en doortastendheid worden op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën. De faculteit kent twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. De sectie Privacy & Gegevensbeschermingsrecht is onderdeel van de vakgroep Privaatrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

  De kern van het juridisch onderwijs van de faculteit Rechtswetenschappen bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B), diverse schakelprogramma’s en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & encyclopedie en Europees & internationaal recht). Daarnaast biedt de faculteit een masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht (LL.M) aan. Ook verzorgt de faculteit enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet.

  De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de OU heeft in de Keuzegids Universiteiten 2024 de kwaliteitszegel ‘2e plaats van beste universiteit van Nederland’ gekregen en de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid staat op de 1e plaats in de ranglijst van beste studies van deze studierichting.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: