Medische Ethische Toetsingscommissie Zuyderland – Zuyd (METC Z) zoekt (plaatsvervangende) leden – Zuyderland – Heerlen

Zuyderland

Wilt u bijdragen aan een goede onafhankelijke beoordeling van WMO en niet-WMO onderzoeken en het positioneren van de METC binnen Nederland, dan zoeken we u als lid:

 • Kinderarts;
 • Ethicus;
 • Jurist;
 • Arts.
 • Wat zijn de taken?

  METC Z (Medisch Ethische ToetsingsCommissie van Zuyderland – Zuyd Hogeschool) is een landelijk erkende commissie die medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen beoordeelt. METC Z is opgericht in 1984 en werd per 1 december 1999 officieel door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) erkend.

  De METC Z beoordeelt de wetenschappelijke en medisch-ethische aanvaardbaarheid van onderzoeksprotocollen. METC Z toetst in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de richtlijn externe toetsing (RET ’12), Good Clinical Practice (ICH-GCP) richtsnoer, Helsinki Declaration en andere (EU) wet- en regelgeving. Ook kan aan de METC voorgelegd worden of er sprake is van niet-WMO plichtig onderzoek. METC Z ziet erop toe dat de rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen in een onderzoek worden gewaarborgd.

  Om ingediende onderzoeksvoorstellen te mogen toetsen moet de METC beschikken over diverse disciplines. WMO-onderzoeken worden maandelijks in een plenair overleg met andere commissieleden besproken. Niet-WMO onderzoeken worden in een dagelijks bestuur (digitaal) behandeld waarbij de voorzitter het eindoordeel geeft over het onderzoeksvoorstel. Indien het niet-WMO onderzoek dit vereist sluit een lid van een andere discipline aan.

  De geschatte tijdsinvestering voor een lid is zes uur per maand, alleen indien u bent ingepland voor de plenaire vergadering. Er is één keer per maand een plenaire vergadering waar drieënhalf uur voorbereiding en tweeënhalf uur vergadertijd voor gepland staat, afhankelijk van het aantal onderzoeken die zijn geagendeerd.

  Wat zoekt METC Z?

  Het nieuwe lid is een inspirerende en stimulerende persoon die voor het ondersteunend bureau laagdrempelig benaderbaar is.
  Om een warme overdracht te kunnen organiseren zou een meeloop periode met het lid van dezelfde discipline gewenst zijn. Ingangsdatum van invulling van de functie kan in overleg plaatsvinden.

  Wat neemt u mee?

  De richtlijn van de CCMO krachtens artikel 16 van de WMO stelt een aantal deskundigheids- en geschiktheidseisen aan leden van de METC. Deze zijn voor de verschillende disciplines anders. Zie website CCMO voor meer informatie. https://www.ccmo.nl/metcs/aanmelden-metc-leden/deskundigheidseisen-metc-leden

  Wat krijgt u ervoor terug?

 • Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot tweemaal een herbenoeming.
 • Een vergoeding bij deelname aan de maandelijkse plenaire vergadering.
 • U wordt lid van een commissie die staat voor landelijke en Europese uitdagingen in de toekomst.
 • Welkom in het team

  Leden van de METC Z kunnen rekenen op ondersteuning door een bureau dat bestaat uit drie beleidsondersteuners en een secretaris. Het is een hecht team dat toetsing van onderzoek hoog in het vaandel heeft staan. Zij zijn laagdrempelig te bereiken en zorgen ervoor dat de voorzitter, de vicevoorzitter en de leden optimaal het werk kunnen uitvoeren.

  Meer weten?

  Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de voorzitter, de heer dr. Jan Stoot (0655375960), vicevoorzitter de heer dr. Martijn de Kruif (0641294841) of secretaris mevrouw mr. Marlène Bergmans (0657502280).

  Meer informatie over de METC Z, de leden en het reglement zijn tevens te vinden op de website: https://www.zuyderland.nl/zuyderland/bestuur-en-organisatie/metc-z/

  Een referentiecheck en screening kunnen onderdeel zijn van de procedure. Voor alle functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd.

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: