Manager Bedrijfsvoering PsyQ – Mondriaan – Heerlen

Mondriaan

Lijkt het jou een mooie uitdaging om samen met zorgmanager en het team in Heerlen zorg te dragen voor de adequate behandeling van patiënten en vermindering van de wachtlijst? Wij gaan graag met jou in gesprek!

De landelijke en regionale ontwikkelingen vragen van ons om de zorg voor onze patiënten anders in te gaan richten. De patiënt en zijn hulpvraag staat centraal en de complexe, vaak comorbide problematiek vraagt om een transdiagnostische kijk op de patiënt en diens behandeling. We zijn binnen PsyQ volop bezig met deze doorontwikkeling.

Werken bij Mondriaan PsyQ

PsyQ zet in op transdiagnostische en integrale zorg en daartoe worden de volgende speerpunten nagestreefd:

 • Tevreden patiënten door in te spelen op comorbiditeit en complexiteit;
 • Toegankelijkheid van het PsyQ aanbod;
 • Kortere behandelduur;
 • Flexibelere inzet van personeel.
 • Door deze transformatie verwachten wij van specialistische medewerkers dat zij naast hun specialisme breder inzetbaar zijn buiten hun huidige team en specialisme om zo de zorg toegankelijker te maken en ook interne wachtlijsten te voorkomen. In deze doorontwikkeling van PsyQ heeft de bedrijfsvoerende manager een verbindende rol die de specialisten uitdaagt om hun kennis te delen, samen te werken en de uitdaging op te pakken de wachtlijsten te reduceren. Samen met de RVE manager Maastricht en 2 zorgmanagers willen we de specialistische zorg breder toegankelijk maken, in de specialistische zorg, meer ruimte krijgen om de specialismen van grotere waarde te kunnen laten zijn.

  Past deze functie bij jou?

  Binnen de RVE PsyQ Heerlen werk je intensief samen met de manager Zorg. Je ondersteunt en faciliteert de teams op het vlak van inhoud en bedrijfsvoering door het communiceren van een duidelijke visie, heldere kaders, efficiënte inrichting van het zorgproces en doelgerichte behandeling. In het kader van zelforganisatie ben je betrokken en faciliterend zodat de professionals binnen de RVE goede kwaliteit van zorg kunnen leveren, gemotiveerd zijn en hun ideeën voor innovatie verder uit kunnen werken binnen de gestelde financiële kaders. Je vindt het leuk om te laveren tussen autonomie laten bij de professional en het samen realiseren van doelstellingen.

  Naast de werkzaamheden binnen jouw eigen RVE zoek je de samenwerking op met andere managers binnen Mondriaan om initiatieven voor innovatie en optimalisatie van de zorg samen in gang te zetten. Uiteraard zet je deze stappen in samenspraak met de sectordirecteur en het zorgmanagement, die op inhoud en bedrijfsvoering meesturen op het realiseren van deze uitdaging. Kwaliteit van zorg, gemotiveerde medewerkers, innovatie in de praktijk en efficiënte bedrijfsvoering zijn de uitdagingen in deze functie.

  Dit neem je mee

  Van een RVE manager binnen Mondriaan verwachten wij een proactieve houding. We vinden het bovendien belangrijk dat jouw competenties overeenkomen met onze kernwaarden:

 • Samen, in het behalen van een gemeenschappelijk resultaat door het stimuleren van de bijdragen vanuit verschillende disciplines, het versterken van de gemeenschappelijke bijdrage in teams en het Mondriaanbelang stellen boven het belang van de eigen RVE;
 • Toegevoegde waarde, stijgt boven de operationele gang van zaken uit en zoekt naar verbanden en nieuwe werkwijzes, durft keuzes te maken en draagt daarvoor verantwoordelijkheid. Draagt geen oplossingen aan maar vergroot het probleemoplossend vermogen van anderen, faciliteert ontwikkeling van het team en is duidelijk in de verwachtingen en doelstelling.;
 • Integraal, heeft overzicht en kan op basis daarvan acties ondernemen en knopen doorhakken wanneer zich structurele problemen voordoen die de dagelijkse zorg belemmeren, in afstemming met belanghebbenden. Dringt tot de kern door door de juiste vragen stellen en de juiste bronnen te gebruiken vanuit meerdere invalshoeken (financiën, zorginhoud, personeel). Is sturend in de visie en doelstellingen, faciliteert en ondersteunt het team in de uitvoering;
 • Persoonlijk, luistert, is nieuwsgierig en staat open voor anderen, hun mening en welbevinden. Anticipeert op mogelijke reacties van eigen gedrag of opmerkingen door het persoonlijk gesprek aan te gaan. Is betrokken en faciliterend, en laat de regie bij de medewerker. Motiveert medewerkers voor gestelde doelen, geeft terugkoppeling over het behalen van doelen en ondersteunt hen in hun ontwikkeling. Schat kwaliteiten van medewerkers goed in en benut deze.
 • Daarnaast beschik je over :

 • Hbo+/WO werk- en denkniveau en een afgeronde bedrijfskundige opleiding;
 • Ervaring in een leidinggevende functie, met voorkeur binnen de zorg;
 • Ervaring in projectmatig werken.
 • Wat wij bieden
  Geschikte kandidaten krijgen bij Mondriaan direct een vast contract. Het salaris bedraagt minimaal €4.108,– en maximaal €6.264,– bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (FWG 65 – CAO GGZ, kernfunctie RVE manager). Verder kun je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, Mondriaan Benefits en veel leer- en ontwikkelmogelijkheden. Bekijk van Mondriaan als werkgever.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: