Klinisch Psycholoog Kind & Jeugd in opleiding (28-32 uur) – Zuyderland – Heerlen

 • Heerlen

Zuyderland

De klinisch psycholoog staat voor een prachtig, uitdagend en veelzijdig specialisme. Je bent een ambitieuze GZ-psycholoog met een sterke affiniteit met kinderen en adolescenten en je wilt graag specialist worden in je vakgebied.

Wij bieden in samenwerking met RINO Groep te Utrecht een opleidingsplaats aan tot Klinisch Psycholoog Kind & Jeugd, start 1 januari 2025.

Jouw nieuwe baan

Je zult gedurende de opleiding werkzaam zijn binnen de afdeling Kind & Adolescent en de Medische Psychologie.

Afdeling Kind & Adolescent is er voor kinderen, jeugdigen, adolescenten in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen die kampen met complexe psychiatrische problematiek en ernstige levensfaseproblematiek en specialistische ggz behandeling nodig hebben. De behandeling is gericht op het zo snel mogelijk bieden van de juiste hulp gericht op de verstoring in de ontwikkeling en tevens op versterking van de eigen kracht. Hulp wordt geboden vanuit een breed pallet aan diagnostische interventies en behandeling (inclusief crisiszorg). De afdeling Kind & Adolescent bestaat uit 3 multidisciplinaire subteams die vanuit een multidisciplinaire samenwerking de behandeling van de cliënten en hun gezinnen vormgeven. Binnen het team zijn de lijnen kort en wordt belang gehecht aan een laagdrempelige samenwerking met verwijzer en andere betrokken partners in de regio. Overstijgend aan de subteams wordt er ook multidisciplinair samengewerkt binnen de hele afdeling K&A. Vanuit een dialogische attitude komen een gedeelde probleemomschrijving en behandelingsafspraken tot stand, om de hulpvragende gezinnen te ondersteunen zodat ze zaken weer zelf geregeld krijgen. Er is veel aandacht voor inhoudelijke innovatie en ontwikkeling binnen teamverband om de kwaliteit van geleverde zorg hoog te houden. 

Afdeling Kind & Adolescent participeert actief in ketensamenwerking binnen het sociale domein en specifiek binnen de jeugdhulp in de regio.

Binnen de Medische Psychologie werk je intensief samen met andere disciplines binnen het ziekenhuis, waaronder in het bijzonder de kinderartsen. Ook daarbinnen ga je intensief aan de slag met diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen en hun gezinnen die kampen met vooral somatische problematiek en daaraan gerelateerde psychische problematiek.

De gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist-klinisch psycholoog (GIOS) verwerft specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van psychodiagnostiek en behandeling (waaronder een volledige psychotherapie opleiding). Je ontwikkelt een wetenschappelijke attitude, verwerft onderzoeksvaardigheden en verricht zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk. Ook verwerf je kennis en vaardigheden op het gebied van beleid, innovatie en management.

De GIOS zal gedurende de praktijkopleiding bij voorkeur in een nog nader te bepalen verdeling werkzaam zijn binnen het team Kind en Adolescent (0-23 jaar) en het team Kind en Jeugd van de Medische Psychologie. Er wordt gewerkt vanuit verschillende psychotherapeutische referentiekaders. Hierdoor kun je een brede en specialistische ervaring opdoen. Het behandelaanbod betreft individuele, systeem- en groepsbehandelingen die ambulant of in deeltijd plaats kunnen vinden. Het team is multidisciplinair samengesteld. Zuyderland treedt op als praktijkinstelling voor (postacademische) beroepsopleidingen. Het betreft in dezen de postacademische opleiding tot Klinisch Psycholoog K&J, gericht op het behalen van de BIG-registratie: artikel 14.

Je bent na voltooiing van de opleiding in staat om complexe diagnostiek te bedrijven, onderzoek uit te voeren en zelfstandig als specialist op te treden bij complexe vraagstukken. Daarnaast ben je in staat om bijdragen te leveren aan organisatorische en managementtaken en aan wetenschappelijk onderzoek.

Voor verdere informatie m.b.t. de opleiding zie www.rinogroep.nl

Wat neem je mee?

 • Je hebt een BIG-registratie als GZ-psycholoog, mogelijk aangevuld met de registratie psychotherapeut.
 • Je hebt een duidelijk beeld van (de ontwikkelingen in) het beroep van de klinisch psycholoog en ambieert te werken op het niveau van de psycholoog-specialist.
 • Je hebt ervaring in en affiniteit met Jeugd GGZ.
 • Je bent leergierig, ambitieus, ondernemend en beschikt over veel doorzettingsvermogen.
 • Je bent bereid en in staat tot kritische zelfreflectie en kunt constructief omgaan met feedback.
 • Wat krijg je ervoor terug?

 • Een dienstverband voor de duur van de opleiding (4 jaar).
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ.
 • De salariëring is overeenkomstig functiegroep FWG 65/70, afhankelijk van je vooropleiding.
 • Een uitstekende vergoeding van de opleidingskosten incl. lestijd onder werktijd.
 • De arbeidsduur (praktijkwerkzaamheden) is tussen 28 en 32 uur per week.
 • De werkdagen zijn nader overeen te komen.
 • Wat bieden wij jou nog meer?

 • Reiskostenvergoeding en een goede pensioenverzekering (PFZW).
 • Een voordelige arbeidsongeschiktheidsverzekering (Loyalis).
 • Naar keuze deelname aan de personeelsvereniging met kortingen op concerten, vakanties en interessante workshops/cursussen.
 • Initiatieven voor Zuyderland medewerkers zoals loopbaanadvies en andere leuke activiteiten.
 • Meer weten?

  Inlichtingen zijn telefonisch in te winnen bij de heer S. Salet, klinisch psycholoog / P-opleider, via telefoonnummer 088-4597837 en/of de heer S. Burm, afdelingshoofd, via telefoonnummer 06-20770926.

  De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 3 juli 2024 vanaf het middaguur op onze locatie Zuyderland GGz Kind & Adolescent aan de Geerweg 5 te Sittard-Geleen.

  Na de sollicitatieprocedure volgt nog een toelatingsprocedure bij RINO Groep. Voor verdere informatie m.b.t. de opleiding zie www.rinogroep.nl.

  Een referentiecheck en screening kunnen onderdeel zijn van de procedure. Voor alle functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd

  Over Zuyderland GGZ

  Zuyderland Medisch Centrum bestaat uit een ziekenhuis op vijf locaties, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie.

  Binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) van Zuyderland Medisch Centrum werken multidisciplinaire teams samen om de beste zorg te leveren aan mensen in alle leeftijdsgroepen die te maken hebben met psychische klachten en aandoeningen. Onze teams bieden zorg op verschillende locaties van Zuyderland zowel in de Westelijke Mijnstreek als in Parkstad en ook bij cliënten thuis. We zijn een relatief kleinschalige ggz-instelling met een breed scala aan behandelmogelijkheden door meerdere disciplines. Dat maakt dat we veel kunnen, elkaar kennen en elkaar laagdrempelig kunnen benaderen. We zijn betrokken en deskundige professionals, betrokken naar elkaar toe en naar de cliënt en zijn systeem. We staan voor een veilig klimaat voor personeel, cliënt en diens systeem. 

  Enkele kengetallen voor Zuyderland GGz:

  • 4933 cliënten in zorg waarvan ca. 700 jonger dan 18 jaar

  • 370 medewerkers (fte)

  • 69 bedden kliniek

  • Ca. 24.000 verblijfsdagen kliniek

  Als topklinisch opleidingsziekenhuis leveren wij excellente, nabije en innovatieve patiëntenzorg in een gastvrije omgeving met het oog op verbetering van kwaliteit van leven, in samenwerking met onze partners.

  ‘Met een verfrissende blik en aandacht voor anderen staan wij samen voor de beste zorg in de regio.’

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: