Consulent Jeugd – Carrière in Limburg – Heerlen

Carrière in Limburg

Heb jij ervaring binnen het werkveld Jeugd? Word jij enthousiast van regie voeren in complexe casuïstiek? Ben jij een bruggenbouwer en kun je out-of-the-box handelen? Gaat je motor sneller draaien van een dynamische werkomgeving? Dan is de functie consulent Jeugd misschien wel iets voor jou! Reageer voor 27 mei 2024!

Wat ga je doen?
Als consulent Jeugd heb je als doel te komen tot een heldere vraaganalyse van de benodigde ondersteuning en hulpverlening voor het kind en het gezinssysteem, waarbij een veilige en opvoedkundig verantwoorde omgeving voor het kind gewaarborgd is. De cliëntgroep bestaat uitsluitend uit multiproblem cliënten, waar sprake is van hoog risico, zorgmijdend gedrag, onvoldoende probleembesef en waar hulp nodig is in het vrijwillig maar niet vrijblijvend kader.

We staan voor een integrale aanpak op alle leefgebieden, voor het kind en het gezinssysteem. De consulenten Jeugd werken nauw samen met coöperatie JENS die gecontracteerd is voor de basishulp Jeugd en met de overige zorgaanbieders op het gebied van crisis- en residentiële zorg. Je gaat je vooral bezighouden met:

  • Het adviseren en ondersteunen van de medewerkers van JENS/de sociale buurtteams en overige hulpverleners in de buurt over casussen waarbij zij aanvullende expertise nodig hebben
  • Het toepassen van kortdurende interventies op basis van eigen expertise
  • Het analyseren van de hulpvraag bij multiproblematiek
  • Het (laten) opstellen van 1G1P1R
  • Het voeren van regie bij multiproblematiek. Monitoren van de voortgang en uitvoering van 1G1P1R
  • Het samenwerken met JENS bij het tot stand komen van het juiste hulpaanbod en het schakelen met Incluzio voor hulp aan de betrokken ouders, waar nodig
  • Het signaleren van knelpunten in zorg- en hulpverlening en het leveren van een bijdrage aan de oplossing
  • Het maken van een veiligheidsinschatting van de situatie met behulp van risico-taxatie-instrumenten
  • Het doorleiden naar de Raad voor de Kinderbescherming en/of de Rechtbank
  • Het nauw samenwerken met de consulenten Volwassenen multiproblem van het Expertiseteam, met consulenten Participatie, werk, inkomen, schulden en Wmo en met andere partners binnen het domein van jeugd en veiligheid

Teams Toegang
Team Toegang werkt in het vrijwillige kader, echter niet vrijblijvend, met gezinnen en volwassenen met meervoudige en complexe problemen. Zij staan voor een integrale aanpak op alle leefgebieden, voor het kind en het gezinssysteem. Het team bestaat uit twee toegangen, één voor Heerlen-Noord en een voor Heerlen-Zuid. Naast de jeugd- en volwassenconsulenten, bestaat het team uit gedragsdeskundigen, procesbegeleiders en procesondersteuners.

Het team werkt nauw samen met interne afdelingen, maar ook met externe instanties zoals bijvoorbeeld de zorg-coöperaties JENS en Incluzio, het inkoopteam van Maastricht, Veilig Thuis, het Veiligheidshuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde instellingen.  

Lees hier meer

Deel deze vacature: