Business Controller/ Financial controller – Wiertz Company – Heerlen

Wiertz Company

Het doel van de functie is ervoor zorgen dat de organisatie en andere stakeholders op een correcte, tijdige en begrijpelijke manier geïnformeerd en geadviseerd worden over begrotingen en financiële resultaten.
Tevens controleert je de projectbeheersing en waarborgt je de liquiditeit, financiering en correcte uitvoering van fiscale aangiftes. In deze rol rapporteer je aan de manager Bedrijfsvoering (hiërarchisch) en aan de teamleider F&C (operationeel).

Wat ga je doen?

 • Draagt bij aan het vormgeven en bewaken van ons eerstelijns controleproces, en zorgt ervoor dat alles vlekkeloos verloopt volgens het vastgestelde plan.
 • Zorgt voor een financieel gezonde bedrijfsvoering door het management te ondersteunen; bewaakt de planning-en-controlcyclus, herkent afwijkingen en draagt innovatieve oplossingen aan.
 • Draagt bij aan diepgaande analyses over de financiële en fiscale haalbaarheid van investeringsvoorstellen, beleidskeuzes en nieuwe initiatieven.
 • Stelt proactief verbeteringen voor in processen en rapportages binnen zijn/haar expertisegebied, en helpt de organisatie steeds efficiënter en effectiever te werken.
 • Zorgt voor het samenstellen en opleveren van de (meerjaren)begrotingen en financiële verslaglegging voor management en (externe) stakeholders (jaarrekening, bijdrage aan jaar- en kwartaalverslag), bewaakt de kwaliteit hiervan en presenteert deze aan de directie.
 • Draagt bij aan het definiëren van de financiële informatiebehoefte van gebruikers.
 • Verantwoordelijk voor de vervaardiging van periodieke en ad-hoc stuurinformatie en rapportages, en adviseert het management in het gebruik daarvan.
 • Voert analyses uit op de aangeleverde cijfers, signaleert knelpunten, adviseert het management over de betekenis van de cijfers en doet verbetervoorstellen om te voldoen aan de formele eisen.
 • Coördineert het (verwerkings)proces voor de jaarlijkse huurverhogingen.
 • Onderhoudt contacten met externe toezichthouders, accountant, fiscalisten en andere relevante stakeholders.
 • Draagt actief bij aan het ontwikkelen en uitdragen van het kader voor projectuitvoering en -resultaten.
 • Toetst de projectbegroting aan de hand van vastgestelde projectkaders, adviseert bij de totstandkoming hiervan en rapporteert hierover.
 • Bewaakt de totstandkoming van (vastgoed)projectresultaten, houdt de randvoorwaarden nauwlettend in de gaten en toetst tussenresultaten en het eindresultaat op de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie.
 • Rapporteert over de projectbeheersing en voortgang van (vastgoed)projecten, controleert de (tussentijdse) projectresultaten en adviseert de projectleider hierover.
 • Zorgt voor de ontvangst en verantwoording van toegekende subsidies en bewaakt de fiscale aspecten die bij een project aan de orde zijn
 • Inventariseert interne en externe mogelijkheden voor kortlopende en (middel)lange termijn financieringsbehoeften.
 • Zorgt voor de liquiditeit van de organisatie op zowel korte als lange termijn en beheert de financiële middelen; coördineert het betalingsverkeer.
 • Stelt hoogwaardige analyses op met betrekking tot financieringsplanning, kasstroomprognoses en vermogensontwikkeling.
 • Verantwoordelijk voor het (laten) opstellen en (doen voorbereiden van) de afhandeling van fiscale aangiftes.
 • Volgt en beoordeelt interne en externe wet- en regelgeving, analyseert de mogelijke gevolgen en adviseert hierover.
 • Signaleert actief trends in het vakgebied, doet voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van de (meerjaren)begrotingen en financiële verslaglegging, en draagt bij aan de ontwikkeling van relevante processen en beleid.
 • Ontwikkelt kennis op het gebied van externe verslaggeving, treasury en fiscaliteit, en vertaalt deze naar richtlijnen en processen; levert input voor beleid op dit vlak.
 • Neemt deel aan en geeft, waar relevant, leiding aan projecten voor de ontwikkeling of implementatie van beleid binnen het eigen vakgebied, zowel met interne als externe belanghebbenden.

Wat krijg je?

Bemiddeling voor deze functie is op basis van werving en selectie, dus direct in dienst bij de klant.
Bij onze opdrachtgever wordt gebruik gemaakt van de CAO Woondiensten, er is sprake van een 36 urige werkweek.
(32 uur is bespreekbaar)
Indeling is in functiefamilie 5 Planning & Control, schaal J. Dit houdt in dat het salaris tussen € 4131 en € 5897 zal liggen bruto per maand bij een 36 urige werkweek.
Bij onze opdrachtgever is ook sprake van een eindejaarsuitkering van 8.33 %.

Wat kun jij?

We zijn op zoek naar een kandidaat met een minimaal afgeronde HBO opleiding in de richting van Finance en Control, accountancy of bedrijfseconomie.
Verder ben je cijfermatig sterk en beschik je over brede kennis van relevante wet- en regelgeving, accountancy, treasurymanagement, fiscaliteit, projectmanagement en volkshuisvesting. Je bent bekend met Microsoft office.
Bij voorkeur heb je kennis van Dynamics Empire

Over de organisatie

Onze opdrachtgever beheert ongeveer 9.800 woningen en winkels in Heerlen, Brunssum en Schinveld. Meer dan 20.000 mensen, jong en oud, vinden hun thuis in een woning van onze opdrachtgever. Elk van hen heeft zijn eigen smaak, levensstijl en specifieke woonwensen. Bij onze opdrachtgever staan deze persoonlijke voorkeuren centraal.

Missie:
Onze opdrachtgever stelt de individuele klant centraal, biedt deze keuzevrijheid en streeft samen met partners naar een passende woonbeleving. Verantwoordelijkheid en respect voor mens, milieu en maatschappij zijn hierbij vanzelfsprekend.

Visie:
Onze opdrachtgever richt zich primair op mensen met een smalle beurs of zich bevindend in een kwetsbare positie, die behoefte hebben aan passende, betaalbare en goed onderhouden woningen waarvan de directe woonomgeving schoon, heel en veilig is. De dienstverlening aan klanten wordt gekenmerkt door (gereguleerde) keuzevrijheid en klantgerichtheid. Dat doen zij integer, professioneel, kostenbewust, met oog voor financiële continuïteit, transparant, duurzaam en waar nodig samen met (keten)partners.

Lees hier meer

Deel deze vacature: