Adviseur Inkoop – Wiertz Company – Heerlen

Wiertz Company

Wil jij een belangrijke rol spelen in het opstellen en implementeren van inkoopbeleid binnen een dynamische organisatie? Heb je een scherp oog voor strategische doelstellingen en ben je een kei in het begeleiden van inkooptrajecten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Als Adviseur Inkoop bij onze opdrachtgever in Heerlen ben je verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en monitoren van beleid, procedures en werkwijzen op het vlak van inkoop, aanbesteding en contractmanagement. Je ondersteunt de uitvoering van inkoopprocessen binnen de organisatie. Denk hierbij ook aan aanbestedingstrajecten.

Onze opdrachtgever heeft ook veel renovatie en veel nieuwbouwprojecten.

Resultaatgebieden en kerntaken
Beleidsontwikkeling voor het eigen vakgebied

 • Initiëren en organiseren van (markt)onderzoeken; vertalen van gegevens naar beleidsnotities op het vlak van inkoop, aanbesteding en contractmanagement.
 • Signaleren van ontwikkelingen in wet- en regelgeving en doen van beleidsvoorstellen.
 • Vertalen van strategische beleidsuitgangspunten naar tactisch en operationeel beleid, kaders en werkwijzen.
 • Signaleren van knelpunten in beleid en verzorgen van terugkoppeling voor verbetering; uitvoeren van verbeterslagen.

Advisering en implementatie

 • Fungeren als proceseigenaar van het inkoopproces; informeren en adviseren van collega’s over beleid, kaders, werkwijzen en regelingen.
 • Adviseren en ondersteunen van bestuur, management en collega’s bij de implementatie van inkoopbeleid en -processen.
 • Opstellen en actualiseren van de inkoopkalender met budgetverantwoordelijken.
 • Periodiek rapporteren over de effectiviteit van het beleid en adviseren over verbetermogelijkheden.
 • Definiëren van informatiebehoefte met interne en externe gebruikers en vertalen naar bruikbare managementrapportages.
 • Deelnemen aan, en indien relevant leiding geven aan, projecten voor de implementatie van beleid.
 • Initiëren en deelnemen aan samenwerkingsinitiatieven tussen woningcorporaties gericht op informatie delen en gezamenlijk inkopen.

Ondersteuning van inkooptrajecten

 • Begeleiden en bewaken van (Europese) aanbestedingen en andere inkooptrajecten; formuleren van processpecificaties.
 • Identificeren van mogelijke leveranciers.
 • Zorgdragen voor het acquireren, onderhandelen en afsluiten van inkoopovereenkomsten conform beleidskaders, richtlijnen en procedures.
 • Beoordelen van inkoopafspraken en toetsen aan het inkoopbeleid; begeleiden van contractering met externe partijen.
 • Onderhouden van contact met contractpartijen en bewaken van licentie- en contractafspraken.
 • Beheren van contractdossiers, bewaken van performance, risico’s en mogelijke issues; zorgdragen voor contractevaluatie.
 • Zorgdragen voor administratieve afhandeling van opdrachtverlening, levering en facturatie.

Beschikbaarheid van data en managementinformatie

 • Realiseren van een geactualiseerd en bruikbaar leveranciersbestand.
 • Monitoren van de kwaliteit van data over leveranciers en inkoopresultaten; voorstellen doen voor borging hiervan.
 • Zorgdragen voor de beschikbaarheid van tijdige en betrouwbare sturingsinformatie voor management.

Wat krijg je?

Bemiddeling is op basis van werving en selectie, je komt dus direct in dienst bij onze klant.
Er is sprake van de CAO Woondiensten, schaal J. Hier ligt het salaris tussen de € 4131 en de € 5897

Onze opdrachtgever heeft ook een eindejaarsuitkering van 8.33 %

Wat kun jij?

Werk- en denkniveau:

 • HBO

Opleidingsrichting:

 • Inkoopmanagement / Commerciële economie / Bedrijfseconomie

Aanvullende kennis:

 • Brede en diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving en inkoopprocessen
 • Kennis van Microsoft Office en Dynamics Empire

We zijn echt op zoek naar een kandidaat die op strategisch niveau kan opereren.
In deze rol zoeken we een kandidaat die heel zelfstandig is die ook zijn eigen weg kan banen in de organisatie, iemand die er energie van krijgt om met diverse facetten bezig te zijn. Het betreft een zeer afwisselend en uitdagende functie.

Over de organisatie

Onze opdrachtgever beheert ongeveer 9.800 woningen en winkels in Heerlen, Brunssum en Schinveld. Meer dan 20.000 mensen, jong en oud, vinden hun thuis in een woning van onze opdrachtgever. Elk van hen heeft zijn eigen smaak, levensstijl en specifieke woonwensen. Bij onze opdrachtgever staan deze persoonlijke voorkeuren centraal.

Missie:
Onze opdrachtgever stelt de individuele klant centraal, biedt deze keuzevrijheid en streeft samen met partners naar een passende woonbeleving. Verantwoordelijkheid en respect voor mens, milieu en maatschappij zijn hierbij vanzelfsprekend.

Visie:
Onze opdrachtgever richt zich primair op mensen met een smalle beurs of zich bevindend in een kwetsbare positie, die behoefte hebben aan passende, betaalbare en goed onderhouden woningen waarvan de directe woonomgeving schoon, heel en veilig is. De dienstverlening aan klanten wordt gekenmerkt door (gereguleerde) keuzevrijheid en klantgerichtheid. Dat doen zij integer, professioneel, kostenbewust, met oog voor financiële continuïteit, transparant, duurzaam en waar nodig samen met (keten)partners

Lees hier meer

Deel deze vacature: